FORGOT YOUR DETAILS?

Jeżeli jesteś właścicielem firmy i przygotowujesz się do sprzedaży udziałów w firmie. Jeżeli chcesz wnieść swoje  przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (ZCP) do innej jednostki. Jeżeli jesteś inwestorem, który chce podjąć właściwe decyzje inwestycyjne, opierając je na faktycznej wartości przedsiębiorstwa. Jeżeli chcesz poznać faktyczną wartość swoich aktywów rzeczowych (nieruchomości, maszyn i środków transportu) oraz wartości niematerialnych (np. znaków towarowych, know-how, własnych programów komputerowych).

W tej dziedzinie pomogą Ci nasi rzeczoznawcy i specjaliści od wyceny, którzy przygotują raport z wyceny i doradzają, jak bezpiecznie i korzystnie przeprowadzić transakcję.

  • Wyceny przedsiębiorstw
  • Wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
  • Wyceny wartości niematerialnych
  • Wyceny wierzytelności
  • Wyceny innych aktywów

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZADZWOŃ!

690 026 724

663 366 164

TOP