Jeżeli jesteś właścicielem firmy i przygotowujesz się do sprzedaży udziałów w firmie. Jeżeli chcesz wnieść swoje  przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (ZCP) do innej jednostki. Jeżeli jesteś inwestorem, który chce podjąć właściwe decyzje inwestycyjne, opierając je na faktycznej wartości przedsiębiorstwa. Jeżeli chcesz poznać faktyczną wartość swoich aktywów rzeczowych (nieruchomości, maszyn i środków transportu) oraz wartości niematerialnych (np. znaków towarowych, know-how, własnych programów komputerowych).

W tej dziedzinie pomogą Ci nasi rzeczoznawcy i specjaliści od wyceny, którzy przygotują raport z wyceny i doradzają, jak bezpiecznie i korzystnie przeprowadzić transakcję.

 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
 • Wyceny wartości niematerialnych
 • Wyceny wierzytelności
 • Wyceny innych aktywów
 • null

  AUDYTY I PRZEGLĄDY FINANSOWE

 • null

  DORADZTWO FINANSOWE I PODATKOWE

 • null

  SZKOLENIA I WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW

 • null

  WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH AKTYWÓW

 • null

  KONTROLING NA GODZINY

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZADZWOŃ!