Plan przekształcenia spółki

Jak sporządzić plan przekształcenia spółki?

Wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego, to znaczy spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, mogą ulegać przekształceniom. Zmiana formy prawnej działalności przynosi niejednokrotnie wiele korzyści, zarówno podatkowych, jak i organizacyjnych, dlatego stają się one bardzo popularnym zjawiskiem wśród przedsiębiorców.

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest swoistym raportem o stanie majątkowym i finansowym firmy. Zawiera ono zbiór informacji, pozwalających na ocenę w jakiej kondycji finansowej znajduje się dany podmiot. Dokument ten powinna cechować kompletność, to znaczy sprawozdanie musi odzwierciedlać całokształt działań o charakterze finansowym, mających miejsce w danym przedsiębiorstwie, przejrzystość, a zatem odpowiednie uporządkowanie, usystematyzowanie działań oraz co najważniejsze, aktualność, aby dzięki temu dostarczane dane mogą stanowić wartość, nadającą się do porównania.