Plan przekształcenia spółki

Jak sporządzić plan przekształcenia spółki?

Wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego, to znaczy spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, mogą ulegać przekształceniom. Zmiana formy prawnej działalności przynosi niejednokrotnie wiele korzyści, zarówno podatkowych, jak i organizacyjnych, dlatego stają się one bardzo popularnym zjawiskiem wśród przedsiębiorców.