Zmiany w ustawie o KRS – dane członków zarządu

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wywołała niemały zamęt w środowisku przedsiębiorców. Nowe przepisy zmodyfikowały nie tylko zasady składania sprawozdań finansowych, ale również szereg innych elementów, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Poszerzony został na przykład katalog informacji, jakie należy podać przy rejestrowaniu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co objęły zmiany?

Wycena przedsiębiorstwa

Polski system prawny wciąż nie doczekał się jednolitej regulacji, dotyczącej wyceny przedsiębiorstw. Przepisy, zawierające wytyczne w tym zakresie, “rozsiane” są po różnych ustawach i rozporządzeniach – znajdują się między innymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w ustawie o rachunkowości. Co prawda w 2008 r. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wydała Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny (KSWS)…

Due diligence

Due diligence a sytuacja przedsiębiorstwa

Zakup udziałów, akcji, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, przekształcenia, łączenia i podziały przedsiębiorstw oraz inne decyzje inwestycyjne wymagają starannego sprawdzenia, w jakiej kondycji znajduje się firma i czy planowany zabieg rzeczywiście się opłaci. Z tej informacji mogą skorzystać zarówno sami przedsiębiorcy, jak i potencjalni inwestorzy. W jaki sposób dokonać tej analizy? Jaka w tym rola biegłego rewidenta? Czym jest due diligence?