Due diligence

Due diligence a sytuacja przedsiębiorstwa

Zakup udziałów, akcji, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, przekształcenia, łączenia i podziały przedsiębiorstw oraz inne decyzje inwestycyjne wymagają starannego sprawdzenia, w jakiej kondycji znajduje się firma i czy planowany zabieg rzeczywiście się opłaci. Z tej informacji mogą skorzystać zarówno sami przedsiębiorcy, jak i potencjalni inwestorzy. W jaki sposób dokonać tej analizy? Jaka w tym rola biegłego rewidenta? Czym jest due diligence?