Wycena przedsiębiorstwa

Polski system prawny wciąż nie doczekał się jednolitej regulacji, dotyczącej wyceny przedsiębiorstw. Przepisy, zawierające wytyczne w tym zakresie, “rozsiane” są po różnych ustawach i rozporządzeniach – znajdują się między innymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w ustawie o rachunkowości. Co prawda w 2008 r. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wydała Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny (KSWS)…