Zmiany w ustawie o KRS – dane członków zarządu

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wywołała niemały zamęt w środowisku przedsiębiorców. Nowe przepisy zmodyfikowały nie tylko zasady składania sprawozdań finansowych, ale również szereg innych elementów, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Poszerzony został na przykład katalog informacji, jakie należy podać przy rejestrowaniu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co objęły zmiany?