Ceny transferowe

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe to jedno z najczęściej wymienianych pojęć w kontekście kontroli podatkowej i jedna z najbardziej znienawidzonych instytucji przez polskich przedsiębiorców. Są one ściśle związane z podmiotami powiązanymi (kapitałowo, rodzinnie lub osobowo). Występują one bowiem tylko w odniesieniu do transakcji, realizowanych przez te podmioty. Dlaczego ceny transferowe są problematyczne i co należy o nich wiedzieć?

Kiedy należy prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia księgowości dotyczy wszystkich przedsiębiorców, działających na terenie Polski. W odniesieniu do pewnej grupy firm, jest on jednak nieco bardziej rozbudowany. Stosowana w nich ewidencja musi cechować się na tyle dużą szczegółowością, aby dawać pełen obraz przepływów finansowych w firmie. Kogo dotyczy pełna księgowość? Co obejmuje? Co należy o niej wiedzieć?

Sprawozdania finansowe

Kolejne zmiany w sprawozdaniach finansowych

1 października wszedł w życie kolejny etap zmian, spowodowanych ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Tym razem, do obowiązku składania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, dochodzi konieczność sporządzania go w strukturze logicznej oraz w formacie, wskazanym przez właściwego ministra. Czy przedsiębiorcy poradzą sobie z nowościami?