Kiedy należy prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia księgowości dotyczy wszystkich przedsiębiorców, działających na terenie Polski. W odniesieniu do pewnej grupy firm, jest on jednak nieco bardziej rozbudowany. Stosowana w nich ewidencja musi cechować się na tyle dużą szczegółowością, aby dawać pełen obraz przepływów finansowych w firmie. Kogo dotyczy pełna księgowość? Co obejmuje? Co należy o niej wiedzieć?