Czym jest kontroling?

Kontroling (czy też controlling) to system wewnętrznej informacji finansowej. Pojęcie to wywodzi się od angielskiego słowa “control”, czyli sterowanie (nie mylić z kontrolą). Dzięki temu mechanizmowi otrzymujemy pełną, kompleksową informację na temat funkcjonowania firmy. W ten sposób możliwe jest opracowanie katalogu działań, które usprawnią pracę przedsiębiorstwa. Kontroling stanowi przy tym trzon, jedną z podstawowych czynności, podejmowanych…