Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego?

Badanie sprawozdania finansowego to niezwykle ważny moment w każdym roku rozliczeniowym przedsiębiorstwa. Należy się do niego odpowiednio przygotować, aby czynność ta przebiegła szybko i sprawnie, bez niepotrzebnego marnowania czasu – zarówno przedsiębiorcy, jak i biegłego rewidenta. Jak to zrobić? Kiedy składa się sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe to pewnego rodzaju raport, dokumentujący sytuację majątkową i finansową…