Jak podpisać e-sprawozdanie?

Od 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe spółki składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Nowy obowiązek spowodował wiele problemów natury technicznej, które do dzisiejszego dnia nie zostały skutecznie rozwiązane. Dlaczego przedsiębiorcy nie mogą skutecznie złożyć sprawozdania? Kto podpisuje sprawozdanie finansowe? Trudności, związane ze składaniem rocznego sprawozdania finansowego opierają się w szczególności na kwestii podpisu. Zgodnie…