Wycena znaku towarowego

O wartości przedsiębiorstwa decyduje wiele elementów. W ramach tego wycenie podlegają nie tylko aktywa majątkowe – nieruchomości, urządzenia biurowe, środki finansowe – ale również wartości niematerialne, takie jak chociażby znak towarowy. Na czym polega taka wycena? Jak poprawnie wycenić znak towarowy? Czym jest znak towarowy? Znak towarowy jest pojęciem bezpośrednio związanym z wizerunkiem firmy. Nie…

Zmiany w analizie benchmarkowej od 2019 r. – część II

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, wytyczne, dotyczące sporządzania analizy benchmarkowej uległy zmianie. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje. Najważniejszym ich elementem jest rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Co należy o nim wiedzieć? Co reguluje nowe rozporządzenie? Rozporządzenie określa…

Zmiany w analizie benchmarkowej od 2019 r.

W ostatnich artykułach pisaliśmy o tym, czym jest analiza benchmarkowa i w jak ją poprawnie sporządzić. Należy jednak wspomnieć o tym, że wskazane przez nas wytyczne mają zastosowanie wyłącznie do stanów faktycznych z 2017 i 2018 r. Rozliczając kolejne lata podatkowe, skorzystamy już z regulacji obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. Co się zmieni? Dedykowane…