Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy kilku różnych podejść i metod. Wybór sposobu uzależniony jest natomiast od celu wyceny, uwarunkowań prawnych, stanu przedmiotu wyceny, a także przyjętych założeń i ograniczeń. Jedną z możliwych opcji jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Kiedy i w jaki sposób powinno się ją stosować? Czym jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych? Metoda…