Wycena przedsiębiorstwa metodą likwidacyjną

Jedną z popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa jest metoda rynkowej wartości likwidacyjnej. Stosowana jest najczęściej w kontekście przewidywanej lub rozpoczętej upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa. W jaki sposób wycenia się wartość firmy przy jej użyciu? Jakie są etapy postępowania osoby, dokonującej takiej wyceny? Czym charakteryzują się metody majątkowe? Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa bazują na dokonaniu oszacowania wartości…