Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Jedną z popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa jest również metoda porównawcza, która występuje w postaci metody mnożników rynkowych lub metody porównawczych transakcji, w oparciu o założenie, że wartość przedsiębiorstwa najlepiej zweryfikuje rynek –papierów wartościowych lub prywatnych transakcji. Jej częste stosowanie wynika przede wszystkim ze stosunkowo jasnych i niewymagających reguł, które nią rządzą. Jak wycenić wartość przedsiębiorstwa…