Jak wybrać spółki do porównań?

Metoda porównawcza nazywana jest inaczej metodą mnożnikową albo metodą rynkową. To popularny i często stosowany sposób wyceny przedsiębiorstwa. Bazuje ona na porównaniu wyników ekonomiczno-finansowych, osiąganych przez wyceniane przedsiębiorstwo z innymi, uzyskiwanymi przez porównywalne spółki. Kluczową kwestią w tym zakresie jest natomiast dobór odpowiednich danych do porównań. Należy stawiać na jakość, a nie na ilość Jakość…