Miesiąc: lipiec 2019

Wycena przedsiębiorstwa metodą opcji realnych

Większość przedsiębiorstw wycenia się klasycznymi metodami – na przykład metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych albo metodą skorygowanych aktywów netto (SAN). Niekiedy jednak sytuacja firmy i charakter przeprowadzanych inwestycji, zmusza

Czytaj więcej »