Czy nowy organ kontroli zabierze pracę biegłym rewidentom?

12 czerwca 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także niektórych innych ustaw. Wygląda na to, że biegli rewidenci mogą stracić część, przysługujących im dzisiaj uprawnień. Istnieje tez ryzyko, że ceny ich usług wzrosną. Dlaczego zdecydowano się na zmiany? Z uzasadnienia projektu wynika,…