Kryteria selekcji podmiotów do analizy porównawczej – nowe rekomendacje MF (część II)

Przedmiot działalności i branża, dostępność i kompletność danych finansowych, skala działalności, a także kryterium geograficzne – to istotne, ale nie jedyne kryteria selekcji podmiotów, przyjmowanych do analizy porównawczej w ramach sporządzania dokumentacji cen transferowych. Co jeszcze jest istotne? Forma prawna W sytuacji, w której forma prawna ma faktyczny i istotny wpływ na poziom osiąganej rentowności,…