Kolejne zmiany w JPK_VAT

JPK_VAT w 2020 r. stanie się dokumentem elektronicznym, łączącym w sobie dwie części. Po pierwsze będzie stanowił ewidencję VAT, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Po drugie natomiast JPK_VAT obejmie deklarację VAT (VAT-7 oraz VAT-7K). Comiesięczne obowiązki przedsiębiorców zostaną zatem znacząco uproszczone. Kiedy zmiany wejdą…

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR?

W poprzednim artykule informowaliśmy o tym, że Ministerstwo Finansów uruchomiło Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Można w nim znaleźć kompleksowe dane na temat osób, sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad wszystkimi, działającymi w Polsce spółkami – jawnymi, komandytowymi, komandytowo-akcyjnymi, spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkami akcyjnymi. Wszystkie podmioty, wpisane do KRS, muszą zatem dokonać stosownego zgłoszenia.…

Uruchomiono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Ministerstwo Finansów poinformowało jakiś czas temu o uruchomieniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Utworzenie tego systemu stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Co warto o nim wiedzieć? Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Centralny Rejestr…

Biegli rewidenci jako zawód zaufania publicznego

Nie da się ukryć, że biegły rewident to osoba trzecia, która poznaje szczegóły działalności danej firmy. Pozyskuje informacje o przeprowadzanych transakcjach, dane finansowe i inne wiadomości, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Czy można mu zatem spokojnie powierzyć istotne dla firmy dokumenty? Tak, ponieważ biegły rewident to zawód zaufania publicznego. Czym jest tajemnica zawodowa biegłego rewidenta? Jak wynika…