Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR?

W poprzednim artykule informowaliśmy o tym, że Ministerstwo Finansów uruchomiło Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Można w nim znaleźć kompleksowe dane na temat osób, sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad wszystkimi, działającymi w Polsce spółkami – jawnymi, komandytowymi, komandytowo-akcyjnymi, spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkami akcyjnymi. Wszystkie podmioty, wpisane do KRS, muszą zatem dokonać stosownego zgłoszenia.…