Nowe inwestycje a zwolnienie z PIT i CIT

W grudniu 2019 r. ruszyły prace nad objaśnieniami w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z PIT i CIT. To zagadnienie jest szczególnie istotne dla podmiotów, które uzyskały dochód z działalności gospodarczej, określonej w decyzji o wsparciu na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Czym jest nowa inwestycja? Nowa inwestycja, wskazana…