Przedsiębiorstwo w spadku – nowe przepisy a praktyka

Od 2018 roku obowiązują przepisy, które w pewnym zakresie umożliwiają dziedziczenie przedsiębiorstwa przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Jak działa ten mechanizm i czym jest zarząd sukcesyjny? Dziedziczenie przedsiębiorstwa Jednoosobowa działalność gospodarcza bazuje na osobie przedsiębiorcy. To on prowadzi ją we własnym imieniu. Majątek tej osoby fizycznej jest natomiast jednocześnie majątkiem przedsiębiorstwa. Do tej pory nie istniały…