Blokada firmowego rachunku bankowego – czy można się przed tym bronić?

Skończyła się taryfa ulgowa dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19. Urzędy skarbowe wznawiają kontrole i inne działania, zmierzające do wyegzekwowania należności podatkowych. Czy powrócą blokady rachunków firmowych? Zgodnie z danymi, udostępnionymi przez Krajową Administrację Skarbową w 2018 r. było 41 takich przypadków, a w 2019 roku już 526. Kiedy rachunek może zostać zablokowany? Organy…