Badanie sprawozdania finansowego w dobie pandemii – część I

Epidemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na niemal każdej branży i dziale gospodarki. Pewne zmiany nastąpiły również w pracy biegłych rewidentów. Jakiś czas temu Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) sformułowała zatem wskazówki, dotyczące badania sprawozdań finansowych. Co się zmieniło? Jak wygląda dzisiaj badanie sprawozdania finansowego? Współpraca z klientem a niezbędne środki ostrożności Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że…