Biała lista podatników VAT na nowych zasadach

1 lipca 2020 r. weszła w życie duża nowelizacja ustaw podatkowych. Jej celem było uporządkowanie przepisów i pewnych, funkcjonujących obecnie mechanizmów. Między innymi zmianie uległa regulacja, dotycząca białej listy podatników VAT. Jakie nowości przewidziano w tym zakresie? Złagodzone sankcje Dzięki nowelizacji przede wszystkim złagodzono sankcje, dotyczące sposobu płatności za transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Inaczej mówiąc,…