Nowy obowiązek dla firm, czyli kilka słów o strategii podatkowej – cz. II

W poprzednim artykule pisaliśmy o nowym obowiązku, który pojawi się w polskim systemie prawnym. Dzisiaj przeanalizujemy kwestie techniczne, związane z publikacją strategii podatkowej przedsiębiorstwa. Strategia podatkowa – co trzeba będzie w niej zawrzeć? Dokument strategii podatkowej będzie musiał zawierać szereg różnych elementów. Oczywiście z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Będzie to między innymi…