Nowy JPK_VAT – nowe obowiązki przedsiębiorców

Od 1 października przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z nowym plikiem JPK_VAT. Rozliczenia będą dokonywane w nieco innym trybie, a każda faktura zostanie opisana dodatkowym, specjalnym kodem. Niedopełnienie nowych wymogów będzie wiązało się z surowymi karami. Jak wygląda nowy JPK_VAT? W ramach dokonanych zmian połączono ewidencję JPK_VAT oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K. Oznacza to, że przedsiębiorcy…