Jeżeli jesteś właścicielem lub członkiem zarządu firmy i zastanawiasz  się, czy dane finansowe i rozliczenia  podatkowe, które przygotowuje Twoja księgowość są rzetelne i poprawne. Jeżeli nie uczestniczysz na co dzień w zarządzaniu firmą, w której ulokowałeś swoje pieniądze i zastanawiasz się czy Twój kapitał jest bezpieczny i czy zarządzający firmą dobrze nim gospodarują. Jeżeli podejrzewasz, że w Twojej firmie  dochodzi do nadużyć finansowych.

W tej dziedzinie  pomogą Ci nasi audytorzy i doradcy, którzy sprawdzą, czy dane i wielkości wykazane w sprawozdaniach i raportach finansowym są prawidłowe i znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.

Usługi realizowane w tym obszarze to:

 • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z
  • Ustawą o rachunkowości
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • badania planów połączenia, przekształcenia i podziału spółek
 • badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz kalkulacji częściowego zwrotu akcyzy
 • badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych
 • przeglądy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
 • przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych
 • Audyty i przeglądy finansowe

  AUDYTY I PRZEGLĄDY FINANSOWE

 • Doradztwo finansowe i podatkowe

  DORADZTWO FINANSOWE I PODATKOWE

 • Szkolenia i warsztaty dla pracowników

  SZKOLENIA I WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW

 • Wyceny przedsiębiorstw

  WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH AKTYWÓW

 • Kontroling

  KONTROLING NA GODZINY

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZADZWOŃ!