Spóźnienie z JPK_VAT bez kary

Sporo zamieszania w środowisku przedsiębiorców wywołała ostatnia zmiana certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK VAT. Ze względu na pojawienie się tego certyfikatu na dwa dni przed terminem złożenia miesięcznego raportu JPK_VAT, przedsiębiorcy nie zdążyli zaktualizować swoich programów księgowych i w konsekwencji nie wysłali JPK_VAT na czas. Ministerstwo Finansów przewidziało jednak dla przedsiębiorców swoistą abolicję.…

Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie z działalności?

Jednym z ważnych dokumentów, które należy składać, prowadząc działalność w formie spółki, jest sprawozdanie z działalności. Wielu osobom sprawia ono wciąż wiele problemów. Co warto o nim wiedzieć? Kto ma obowiązek składania sprawozdania z działalności? Zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, a właściwie jej art. 49: “w przypadku spółek kapitałowych,…

Obowiązki zarządzających ASI

ASI, czyli Alternatywne Spółki Inwestycyjne posiadają swoje podmioty zarządzające. One dysponują portfelem inwestycyjnym spółki, a także zarządzają istniejącym ryzykiem, związanym z prowadzeniem działalności. Dodatkowo zarządzający posiadają ściśle określone obowiązki. Jakie są ich powinności? Kiedy aktualizują się obowiązki zarządzających ASI? Komisja Nadzoru Finansowego jakiś czas temu wskazała, iż zakres wykonywania obowiązków informacyjnych, dotyczących zarządzających ASI, uzależniony…

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Już niedługo wiele firm i osób fizycznych stanie przed koniecznością złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jak zrobić to poprawnie? Obowiązek sporządzania oświadczenia Zgodnie z przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie…

Kryteria selekcji podmiotów do analizy porównawczej – nowe rekomendacje MF (część II)

Przedmiot działalności i branża, dostępność i kompletność danych finansowych, skala działalności, a także kryterium geograficzne – to istotne, ale nie jedyne kryteria selekcji podmiotów, przyjmowanych do analizy porównawczej w ramach sporządzania dokumentacji cen transferowych. Co jeszcze jest istotne? Forma prawna W sytuacji, w której forma prawna ma faktyczny i istotny wpływ na poziom osiąganej rentowności,…

Kryteria selekcji podmiotów do analizy porównawczej – nowe rekomendacje MF (część I)

W październiku 2018 r. weszły w życie nowe przepisy, nakładające na przedsiębiorców nowe obowiązki. Chodzi o obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Z uwagi na wiele niejasności w obrębie tych przepisów, Ministerstwo Finansów stopniowo doprecyzowuje wspomniane regulacje. Ostatnio wydano rekomendacje, dotyczące kryteriów selekcji podmiotów do analizy porównawczej. Czym jest Forum Cen Transferowych? Forum Cen Transferowych to…

Czy nowy organ kontroli zabierze pracę biegłym rewidentom?

12 czerwca 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także niektórych innych ustaw. Wygląda na to, że biegli rewidenci mogą stracić część, przysługujących im dzisiaj uprawnień. Istnieje tez ryzyko, że ceny ich usług wzrosną. Dlaczego zdecydowano się na zmiany? Z uzasadnienia projektu wynika,…

Sprawozdania finansowe – pytania i odpowiedzi

Polscy przedsiębiorcy wciąż mają wiele problemów ze sporządzaniem, składaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych spółek. Nie jest dla nich jasne, kto powinien dokonywać określonych czynności, kto podpisuje dokumenty, a także w jakiej formie należy je składać. Jeszcze raz zatem wyjaśniamy najważniejsze kwestie. Kto sporządza sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa? Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi…

Wycena przedsiębiorstwa metodą opcji realnych

Większość przedsiębiorstw wycenia się klasycznymi metodami – na przykład metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych albo metodą skorygowanych aktywów netto (SAN). Niekiedy jednak sytuacja firmy i charakter przeprowadzanych inwestycji, zmusza wyceniających do poszukania innych możliwości określenia wartości przedsiębiorstwa. Czym jest metoda opcji realnych? Metoda SAN, a także metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych bazują na założeniach, iż oczekiwana wartość…