Author Archives for root

Wycena przedsiębiorstwa

13 października, 2018 10:31 am Published by Leave your thoughts

Polski system prawny wciąż nie doczekał się jednolitej regulacji, dotyczącej wyceny przedsiębiorstw. Przepisy, zawierające wytyczne w tym zakresie, “rozsiane” są […]