Wycena znaku towarowego

O wartości przedsiębiorstwa decyduje wiele elementów. W ramach tego wycenie podlegają nie tylko aktywa majątkowe – nieruchomości, urządzenia biurowe, środki finansowe – ale również wartości niematerialne, takie jak chociażby znak towarowy. Na czym polega taka wycena? Jak poprawnie wycenić znak towarowy? Czym jest znak towarowy? Znak towarowy jest pojęciem bezpośrednio związanym z wizerunkiem firmy. Nie…

Zmiany w analizie benchmarkowej od 2019 r. – część II

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, wytyczne, dotyczące sporządzania analizy benchmarkowej uległy zmianie. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje. Najważniejszym ich elementem jest rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Co należy o nim wiedzieć? Co reguluje nowe rozporządzenie? Rozporządzenie określa…

Zmiany w analizie benchmarkowej od 2019 r.

W ostatnich artykułach pisaliśmy o tym, czym jest analiza benchmarkowa i w jak ją poprawnie sporządzić. Należy jednak wspomnieć o tym, że wskazane przez nas wytyczne mają zastosowanie wyłącznie do stanów faktycznych z 2017 i 2018 r. Rozliczając kolejne lata podatkowe, skorzystamy już z regulacji obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. Co się zmieni? Dedykowane…

analiza benchmarkowa

Jak poprawnie sporządzić analizę benchmarkową?

W poprzednim artykule przybliżyliśmy mechanizm analizy benchmarkowej – czym jest, kogo dotyczy ten obowiązek, jak się do niego przygotować. Instytucja ta wywołała bowiem wiele zamieszania, a kolejne zmiany w tym zakresie wprawiają przedsiębiorców w zakłopotanie. W tym artykule przyjrzymy się natomiast kwestii poprawnego sporządzenia analizy benchmarkowej w odniesieniu do stanów faktycznych z 2017 i 2018…

Co należy wiedzieć o analizie benchmarkowej?

Od 1 stycznia 2017 r. w polskim systemie prawnym zaczęły obowiązywać przepisy, które nałożyły na niektórych podatników obowiązek przygotowania analizy danych porównawczych (tzw. benchmark) dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Jak przez ostatnie dwa lata zmieniło się życie przedsiębiorców? Co zakładają przepisy odnoszące się do stanów faktycznych z 2017 i 2018 r.? Zmiany w prawie Obowiązek…

W jakich sytuacjach badanie sprawozdania założycieli nie jest konieczne?

Przedsiębiorcy, w ramach posiadanych obowiązków, muszą mierzyć się nie tylko ze sporządzaniem i składaniem rocznych sprawozdań finansowych, ale niekiedy również sprawozdań założycieli. Taki wymóg znajduje się bowiem w przepisach ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Kiedy należy składać takie sprawozdanie, a kiedy przedsiębiorcy podlegają wyłączeniu? Kiedy biegły rewident bada sprawozdanie założycieli?…

Składanie sprawozdań finansowych przez podatników CIT

Od 1 października 2018 r. obowiązują zupełnie nowe zasady składania sprawozdań finansowych. Teraz wszystko odbywa się drogą elektroniczną, poprzez specjalny system teleinformatyczny, udostępniony przez Ministra Sprawiedliwości. Zasada jest teoretycznie prosta, a jednak nieustannie rodzi wiele wątpliwości i problemów. Kłopoty pojawiają się chociażby w odniesieniu do składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Jak zrobić to poprawnie?…

Jak podpisać e-sprawozdanie?

Od 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe spółki składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Nowy obowiązek spowodował wiele problemów natury technicznej, które do dzisiejszego dnia nie zostały skutecznie rozwiązane. Dlaczego przedsiębiorcy nie mogą skutecznie złożyć sprawozdania? Kto podpisuje sprawozdanie finansowe? Trudności, związane ze składaniem rocznego sprawozdania finansowego opierają się w szczególności na kwestii podpisu. Zgodnie…

Współpraca biegłych rewidentów z kancelariami prawnymi

Wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę, czym właściwie zajmuje się biegły rewident. Nasz zawód mylony jest często z zawodem radcy prawnego, doradcy prawnego/podatkowego oraz księgowego. Oczywiście te specjalizacje mają wiele cech wspólnych. Istnieją między nimi jednak zasadnicze różnice. O współpracy Kancelarii Magnet pisaliśmy w artykule: “Czym różni się zawód biegłego rewidenta od księgowego?”.…

Czym różni się zawód biegłego rewidenta od księgowego?

Zawód biegłego rewidenta jest często mylony z zawodem księgowego. Laicy uważają, że przedstawiciele obu profesji mają podobny zakres zadań. Tymczasem są to zupełnie inne podmioty. Prawdą jest, że jedni i drudzy dysponują szeroką wiedzą i umiejętnościami w zakresie rachunkowości i podatków, poza tym różni ich jednak absolutnie wszystko. Kim jest biegły rewident, a kim księgowy?…