Kiedy należy prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia księgowości dotyczy wszystkich przedsiębiorców, działających na terenie Polski. W odniesieniu do pewnej grupy firm, jest on jednak nieco bardziej rozbudowany. Stosowana w nich ewidencja musi cechować się na tyle dużą szczegółowością, aby dawać pełen obraz przepływów finansowych w firmie. Kogo dotyczy pełna księgowość? Co obejmuje? Co należy o niej wiedzieć?

Sprawozdania finansowe

Kolejne zmiany w sprawozdaniach finansowych

1 października wszedł w życie kolejny etap zmian, spowodowanych ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Tym razem, do obowiązku składania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, dochodzi konieczność sporządzania go w strukturze logicznej oraz w formacie, wskazanym przez właściwego ministra. Czy przedsiębiorcy poradzą sobie z nowościami?

Zmiany w ustawie o KRS – dane członków zarządu

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wywołała niemały zamęt w środowisku przedsiębiorców. Nowe przepisy zmodyfikowały nie tylko zasady składania sprawozdań finansowych, ale również szereg innych elementów, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Poszerzony został na przykład katalog informacji, jakie należy podać przy rejestrowaniu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co objęły zmiany?

Wycena przedsiębiorstwa

Polski system prawny wciąż nie doczekał się jednolitej regulacji, dotyczącej wyceny przedsiębiorstw. Przepisy, zawierające wytyczne w tym zakresie, “rozsiane” są po różnych ustawach i rozporządzeniach – znajdują się między innymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w ustawie o rachunkowości. Co prawda w 2008 r. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wydała Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny (KSWS)…

Due diligence

Due diligence a sytuacja przedsiębiorstwa

Zakup udziałów, akcji, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, przekształcenia, łączenia i podziały przedsiębiorstw oraz inne decyzje inwestycyjne wymagają starannego sprawdzenia, w jakiej kondycji znajduje się firma i czy planowany zabieg rzeczywiście się opłaci. Z tej informacji mogą skorzystać zarówno sami przedsiębiorcy, jak i potencjalni inwestorzy. W jaki sposób dokonać tej analizy? Jaka w tym rola biegłego rewidenta? Czym jest due diligence?

Plan przekształcenia spółki

Jak sporządzić plan przekształcenia spółki?

Wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego, to znaczy spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, mogą ulegać przekształceniom. Zmiana formy prawnej działalności przynosi niejednokrotnie wiele korzyści, zarówno podatkowych, jak i organizacyjnych, dlatego stają się one bardzo popularnym zjawiskiem wśród przedsiębiorców.

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest swoistym raportem o stanie majątkowym i finansowym firmy. Zawiera ono zbiór informacji, pozwalających na ocenę w jakiej kondycji finansowej znajduje się dany podmiot. Dokument ten powinna cechować kompletność, to znaczy sprawozdanie musi odzwierciedlać całokształt działań o charakterze finansowym, mających miejsce w danym przedsiębiorstwie, przejrzystość, a zatem odpowiednie uporządkowanie, usystematyzowanie działań oraz co najważniejsze, aktualność, aby dzięki temu dostarczane dane mogą stanowić wartość, nadającą się do porównania.