Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową

Metoda księgowa to jedna z bardziej popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa. Co należy o niej wiedzieć? Na czym polega? Czy istnieją jakieś modyfikacje tej metody? Czym są metody majątkowe? Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa należy do grupy metod majątkowych. Opierają się one na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa wyraża się w składnikach jego majątku. Inaczej mówiąc, przedsiębiorstwo jest…

Jak wybrać spółki do porównań?

Metoda porównawcza nazywana jest inaczej metodą mnożnikową albo metodą rynkową. To popularny i często stosowany sposób wyceny przedsiębiorstwa. Bazuje ona na porównaniu wyników ekonomiczno-finansowych, osiąganych przez wyceniane przedsiębiorstwo z innymi, uzyskiwanymi przez porównywalne spółki. Kluczową kwestią w tym zakresie jest natomiast dobór odpowiednich danych do porównań. Należy stawiać na jakość, a nie na ilość Jakość…

E-sprawozdania – zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Wielkimi krokami zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego dla przedsiębiorców, którzy zakończyli rok obrotowy 31 grudnia 2018 r. Przedsiębiorcy powinni zrealizować ten obowiązek nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, a zatem do dnia 30 czerwca 2019 r., który w tym roku wypada w niedzielę. W związku z powyższym przypominamy najważniejsze…

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Jedną z popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa jest również metoda porównawcza, która występuje w postaci metody mnożników rynkowych lub metody porównawczych transakcji, w oparciu o założenie, że wartość przedsiębiorstwa najlepiej zweryfikuje rynek –papierów wartościowych lub prywatnych transakcji. Jej częste stosowanie wynika przede wszystkim ze stosunkowo jasnych i niewymagających reguł, które nią rządzą. Jak wycenić wartość przedsiębiorstwa…

Wycena przedsiębiorstwa metodą SAN

Jednym ze sposobów wyceny przedsiębiorstwa jest również metoda SAN, czyli metoda skorygowanych aktywów netto. To skuteczne i miarodajne narzędzie, powodujące jednak wiele problemów i wątpliwości wśród osób, dokonujących wyceny. Jak poprawnie ją stosować? Czym jest metoda skorygowanych aktywów netto? Metoda SAN (skorygowanych aktywów netto) należy do grupy metod majątkowych. Bazuje ona na założeniu, że przedsiębiorstwo…

Wycena przedsiębiorstwa metodą likwidacyjną

Jedną z popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa jest metoda rynkowej wartości likwidacyjnej. Stosowana jest najczęściej w kontekście przewidywanej lub rozpoczętej upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa. W jaki sposób wycenia się wartość firmy przy jej użyciu? Jakie są etapy postępowania osoby, dokonującej takiej wyceny? Czym charakteryzują się metody majątkowe? Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa bazują na dokonaniu oszacowania wartości…

Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy kilku różnych podejść i metod. Wybór sposobu uzależniony jest natomiast od celu wyceny, uwarunkowań prawnych, stanu przedmiotu wyceny, a także przyjętych założeń i ograniczeń. Jedną z możliwych opcji jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Kiedy i w jaki sposób powinno się ją stosować? Czym jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych? Metoda…

Nowa struktura JPK_FA

29 marca 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nową strukturę logiczną – JPK_FA. Ma ona dotyczyć faktur VAT. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do jej stosowania od 1 lipca 2019 r. Co należy o niej wiedzieć i jak z niej poprawnie korzystać? Obowiązek przekazywania struktur JPK Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek przekazywania określonych struktur JPK…

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Od dłuższego czasu w środowisku przedsiębiorców i prawników mówi się o nowej konstrukcji spółki, która ma się pojawić w polskim systemie prawnym. Przepisy, dotyczące prostej spółki akcyjnej, bo właśnie o niej mowa, mają wejść w życie w 2020 r. Co się zmieni? Dla kogo ten mechanizm będzie korzystnym rozwiązaniem? Spółka akcyjna, ale prostsza Nowa konstrukcja…