Wycena wierzytelności przedsiębiorstwa

W ramach świadczonych usług specjaliści Kancelarii Magnet nie tylko podejmują się kompleksowych audytów i przeglądów finansowych, oferują doradztwo podatkowe i finansowe oraz wykonują kontroling na godziny, ale również sporządzają wyceny przedsiębiorstw i innych aktywów. W tym zakresie często otrzymujemy zlecenia wyceny wierzytelności przedsiębiorstwa. Dlaczego wycenia się wierzytelności? Wierzytelności przedsiębiorstwa można sprzedać, tak samo jak inne…

Aplikacja E-Sprawozdania Finansowe już działa

Ministerstwo Finansów udostępniło nową aplikację E-Sprawozdania Finansowe, która ma ułatwić podatnikom podpisywanie i składanie sprawozdań finansowych. Do tej pory była dostępna tylko dla podatników PIT. Teraz, skorzystają z niej również spółki. Program jest już dostępny na stronie Ministerstwa Finansów. Jak to działa? Jakie są funkcje nowej aplikacji? Nowa Aplikacja, stworzona pod okiem Ministerstwa Finansów, umożliwia…

Ceny transferowe – resort finansów wydłużył terminy

Podatnicy, zobowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych będą mieli więcej czasu na wykonanie swoich obowiązków. 15 marca 2019 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Przepisy będą stosowane w odniesieniu do terminów upływających w 2018 i 2019 r.…

Dokumentacja cen transferowych a dochody z 2018 r.

Modyfikacja regulacji, dotyczącej cen transferowych, wprowadziła niemałe zamieszanie w środowisku prawników, księgowych, biegłych rewidentów, a także wśród głównych zainteresowanych, czyli podatników. Na początku lutego resort finansów postanowił wreszcie rozwiać wszelkie wątpliwości, wydając stosowne objaśnienia. Nowe obowiązki – wiele niejasności Nowe obowiązki, dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzone ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie…

Wycena znaku towarowego

O wartości przedsiębiorstwa decyduje wiele elementów. W ramach tego wycenie podlegają nie tylko aktywa rzeczowe takie jak nieruchomości, urządzenia biurowe i zapasy, ale również wartości niematerialne, takie jak chociażby znak towarowy. Na czym polega taka wycena? Jak poprawnie wycenić znak towarowy? Czym jest znak towarowy? Znak towarowy jest pojęciem bezpośrednio związanym z wizerunkiem firmy. Nie…

Zmiany w analizie benchmarkowej od 2019 r. – część II

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, wytyczne, dotyczące sporządzania analizy benchmarkowej uległy zmianie. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje. Najważniejszym ich elementem jest rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Co należy o nim wiedzieć? Co reguluje nowe rozporządzenie? Rozporządzenie określa…

Zmiany w analizie benchmarkowej od 2019 r.

W ostatnich artykułach pisaliśmy o tym, czym jest analiza benchmarkowa i w jak ją poprawnie sporządzić. Należy jednak wspomnieć o tym, że wskazane przez nas wytyczne mają zastosowanie wyłącznie do stanów faktycznych z 2017 i 2018 r. Rozliczając kolejne lata podatkowe, skorzystamy już z regulacji obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. Co się zmieni? Dedykowane…

analiza benchmarkowa

Jak poprawnie sporządzić analizę benchmarkową?

W poprzednim artykule przybliżyliśmy mechanizm analizy benchmarkowej – czym jest, kogo dotyczy ten obowiązek, jak się do niego przygotować. Instytucja ta wywołała bowiem wiele zamieszania, a kolejne zmiany w tym zakresie wprawiają przedsiębiorców w zakłopotanie. W tym artykule przyjrzymy się natomiast kwestii poprawnego sporządzenia analizy benchmarkowej w odniesieniu do stanów faktycznych z 2017 i 2018…

Co należy wiedzieć o analizie benchmarkowej?

Od 1 stycznia 2017 r. w polskim systemie prawnym zaczęły obowiązywać przepisy, które nałożyły na niektórych podatników obowiązek przygotowania analizy danych porównawczych (tzw. benchmark) dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Jak przez ostatnie dwa lata zmieniło się życie przedsiębiorców? Co zakładają przepisy odnoszące się do stanów faktycznych z 2017 i 2018 r.? Zmiany w prawie Obowiązek…

W jakich sytuacjach badanie sprawozdania założycieli nie jest konieczne?

Przedsiębiorcy, w ramach posiadanych obowiązków, muszą mierzyć się nie tylko ze sporządzaniem i składaniem rocznych sprawozdań finansowych, ale niekiedy również sprawozdań założycieli. Taki wymóg znajduje się bowiem w przepisach ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Kiedy należy składać takie sprawozdanie, a kiedy przedsiębiorcy podlegają wyłączeniu? Kiedy biegły rewident bada sprawozdanie założycieli?…