Contact us

MONIKA WOŁCZYŃSKA

CEO, Certified Auditor

P: +48 66 33 66 494

URSZULA PIETRASZEK

Office Manager

P: +48 66 33 66 662

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną wysyłanych przez spółkę Kancelaria Magnet Sp. z o.o. lub przez podmioty działające na zlecenie spółki Kancelaria Magnet Sp. z o.o. oraz wykorzystywanie komunikacji e-mail w celach marketingowych. Więcej informacji na stronie Polityka Prywatności

Kancelaria Magnet Sp. z o.o.

A: 56 Zawiła street, 30-390 Cracow
T: +48 663 366 662
+48 663 366 164
E: biuro@kancelariamagnet.pl
REGON: 364180388
NIP: 6762505368
KRS: 0000611739

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 235 000 zł.

Kancelaria Magnet siedziba
Don`t copy text!