Jeżeli masz do rozwiązania  problem z dziedziny prawa bilansowego i podatkowego. Jeżeli potrzebujesz przygotować sprawozdania skonsolidowane lub dokumentację i sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jeżeli chcesz obniżyć koszty swojej działalności i wdrożyć efektywną kontrolę wewnętrzną. Jeżeli planujesz zakup firmy i chcesz sprawdzić, jaka jest jej prawdziwa  kondycja  finansowa.

W tej dziedzinie pomogą  Ci nasi audytorzy i doradcy, którzy pomogą Ci zaplanować i wdrożyć odpowiednie rozwiązania oraz opracują potrzebne dokumenty i raporty.

Usługi realizowane w tym obszarze to:

 • przygotowania sprawozdań i raportów finansowych, w tym:
  • sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ) oraz
  • sprawozdań i raportów finansowych zgodnych z zasadami rachunkowości przyjętymi w zagranicznych grupach kapitałowych
 • sporządzanie planów finansowych, prognoz i budżetów
 • organizacja zasad rachunkowości w firmie
 • sporządzanie lub aktualizacja polityk rachunkowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości i MSSF
 • analizy i optymalizacje systemów kontroli wewnętrznej w firmie
 • doradztwo i przeglądy podatkowe
 • dokumentacje cen transferowych
 • due diligence – sytuacji finansowej oraz efektywności procesów produkcyjnych i usługowych w jednostkach wystawionych na sprzedaż.
 • wdrażanie elementów kontrolingu, budżetowania i prognozowania finansowego w MŚP
 • Audyty i przeglądy finansowe

  AUDYTY I PRZEGLĄDY FINANSOWE

 • Doradztwo finansowe i podatkowe

  DORADZTWO FINANSOWE I PODATKOWE

 • Szkolenia i warsztaty dla pracowników

  SZKOLENIA I WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW

 • Wyceny przedsiębiorstw

  WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH AKTYWÓW

 • null

  KONTROLING NA GODZINY

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZADZWOŃ!