Jak ująć w księgach ulgę w zakresie podatku od nieruchomości?

Otrzymywane w ramach tarczy antykryzysowej ulgi i zwolnienia stanowią znaczącą pomoc dla polskich przedsiębiorców. Jednocześnie wiążą się one z koniecznością specyficznego zaksięgowania. Wątpliwości w tym zakresie pojawiają się między innymi w odniesieniu do podatku od nieruchomości. Jak poprawnie zaksięgować takie zwolnienie?

Specustawa o COVID-19 a podatek od nieruchomości

W tak zwanej tarczy antykryzysowej, czyli specustawie o COVID-19 wprowadzono między innymi możliwość uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 15p tej regulacji Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wiele podmiotów skorzystało z tej pomocy. Jak teraz ująć ją w ewidencji księgowej?

Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości

Z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że osoby prawne, będące właścicielami nieruchomości, są zobligowane składać deklaracje na ten podatek za dany rok podatkowy oraz wpłacać jego kwotę na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Dla celów bilansowych wartość tego podatku zaliczana jest do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Można ją zatem ewidencjonować jako “koszty według rodzajów” (w analityce – podatki i opłaty) oraz “rozrachunki publicznoprawne” (w analityce – rozrachunki z urzędem gminy).

Zwolnienie a księgi rachunkowe

W momencie skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości konieczne jest zatem zmniejszenie zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych. Wartość ta powinna zostać przeniesiona do “rachunków publicznoprawnych”. Jednocześnie kwota zwolnienia musi zostać uwzględniona jako przychód. Zmniejszenie zobowiązania podatkowego jest zdarzeniem pośrednio związanym z działalności operacyjną jednostki, a zatem jego równowartość powinno się księgować jako pozostałe przychody operacyjne.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści nieustannie udzielają klientom niezbędnej pomocy w sprawach, związanych z COVID-19. Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany i proponujemy najlepsze, dostępne rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu.