Czy czasami zastanawiałeś się, jak faktycznie powstaje wynik księgowy i skąd się przepływy pieniężne?

Usługa jest skierowana do osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstw, które potrzebują wdrożenia wewnętrznej informacji finansowej, żeby lepiej i skuteczniej zarządzać i kontrolować wyniki. Niestety, zatrudnienie wykwalifikowanego kontrolera finansowego może być dla nich zbyt czasochłonne i zbyt kosztowne, bo efektywny czas pracy kontrolera w niewielkiej firmie będzie równy ułamkowi jego etatu, a  stawki wynagrodzeń w tej grupie zawodowej są wysokie. Ponadto, dochodzi zwykłe ryzyko związane z rekrutacją pracownika takie jak: niewystarczające kompetencje i niedopasowanie osobowości.

Nasze proponowane rozwiązanie to wynajem na godziny wykwalifikowanego kontrolera finansowego jako konsultanta. Nasi konsultanci mają wieloletnie doświadczenia w wielu przedsiębiorstwach z różnych branż, dzięki czemu mogą zaoferować naszym Klientom rozwiązania dostosowane do ich faktycznych potrzeb. Są to rozwiązania “szyte na  miarę”, bo z naszych doświadczeń wynika, że każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę. W tym modelu Klienci decydują o zakresie i czasie trwania usługi, co eliminuje wiele ryzyk  opisanych powyżej i wiąże się z faktycznymi oszczędnościami.

Przykładowe projekty, które zrealizowaliśmy to:

 • Wdrożenie kalkulacji rentowności na różnych typach usług – branża  usługowa (medycyna)
 • Wdrożenie metody kalkulacji kosztów działań (ABC) – branża produkcyjna (kosmetyki)
 • Optymalizacja odchyleń przychodów i kosztów oraz przepływów pieniężnych – branża handlowa (artykuły reklamowe)
 • Wdrożenie raportów  i narzędzi kalkulacji rentowności na projektach /projekt pilotażowy/ – firma usługowa (biotechnologia)

W razie, gdyby mieli Państwo dalsze pytania, zapraszam do kontaktu!

 • Audyty i przeglądy finansowe

  AUDYTY I PRZEGLĄDY FINANSOWE

 • Doradztwo finansowe i podatkowe

  DORADZTWO FINANSOWE I PODATKOWE

 • Szkolenia i warsztaty dla pracowników

  SZKOLENIA I WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW

 • Wyceny przedsiębiorstw

  WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH AKTYWÓW

 • null

  KONTROLING NA GODZINY

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZADZWOŃ!