Kancelaria Magnet działa od czerwca 2006 roku. Skupia biegłych rewidentów, doradców podatkowych i specjalistów z zakresu wyceny.

Dlaczego istnieje Kancelaria Magnet?

Przedsiębiorcy często nie mają świadomości, jak ważne są zdrowe i stabilne finanse w biznesie. Działając w sposób chaotyczny, nie poświęcają uwagi kontroli wewnętrznej i jakości informacji finansowej. Zapominają o konsekwencjach niedopełnienia obowiązków prawnych i podatkowych. Wierzymy, że możemy to zmienić, wspierając biznes w taki sposób, aby mógł się bezpiecznie rozwijać.

W jaki sposób działamy?

Po pierwsze, pomagamy przedsiębiorcom zrozumieć, jaki jest stan faktyczny finansów danego biznesu. Rozpoznajemy zagrożenia, jakie niesie obecna sytuacja prawnofinansowa i podpowiadamy, jak im zapobiec.

Po drugie, sporządzamy sprawozdania (opinie) o poprawności i rzetelności informacji finansowych, przygotowanych przez przedsiębiorców. Opinie te przyczyniają się do budowy zaufania społecznego do danego przedsiębiorstwa.

Po trzecie, sporządzamy wyceny wartości przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych. Wykonujemy analizy porównawcze (benchmark), wymagane przez prawo podatkowe.

Co oferujemy?

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
 • Badania planów połączenia, przekształcenia i podziału spółek
 • Audyty finansowe i podatkowe
 • Badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz kalkulacji częściowego zwrotu akcyzy
 • Przekształcenia rachunkowości i sprawozdań finansowych na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR)
 • Sporządzanie polityk rachunkowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości i MSSF
 • Analizy i przeglądy systemów kontroli wewnętrznej w firmie
 • Analizy porównawcze (benchmarki) transakcji
 • Due dilligence finansowe i podatkowe,
 • Wdrażanie elementów kontrolingu, budżetowania i prognozowania finansowego
 • Wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych.

Więcej informacji w zakładce Nasza Oferta

Kancelaria Magnet

Rozumiemy wartość biznesu

 • Audyty i przeglądy finansowe

  AUDYTY I PRZEGLĄDY FINANSOWE

 • Doradztwo finansowe i podatkowe

  DORADZTWO FINANSOWE I PODATKOWE

 • Szkolenia i warsztaty dla pracowników

  SZKOLENIA I WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW

 • Wyceny przedsiębiorstw

  WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH AKTYWÓW

 • null

  KONTROLING NA GODZINY

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZADZWOŃ!