Tak zwana tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła między innymi zmiany w świadczeniu postojowym. Miało być korzystniej i bardziej przejrzyście. Tymczasem na tym tle pojawiło się jeszcze więcej wątpliwości. Jak prawidłowo rozumieć modyfikację przepisów?

Kto może uzyskać świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe mogą uzyskać co do zasady przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie dwa warunki. Po pierwsze rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. Po drugie natomiast w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe uzyskali przychód firmowy mniejszy o co najmniej 15 procent od tego, uzyskanego w miesiącu poprzednim albo zawiesili prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.

Wyjątki od reguły…

W tym zakresie istnieją jednak pewne wyjątki. Możliwości uzyskania świadczenia postojowego nie mają bowiem przedsiębiorcy, opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Dodatkowych pieniędzy nie otrzymają też co do zasady przedsiębiorcy, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej. Przynajmniej w układzie, gdy pracują na pełen etat.

Modyfikacja z tarczy 4.0

Wskazaliśmy, że świadczenia nie otrzyma co do zasady przedsiębiorca, uzyskujący przychody z dwóch źródeł. Istnieje jednak w tym zakresie pewna furtka, wprowadzona tarczą 4.0. W pierwotnej wersji przedsiębiorca, podlegający ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu nie miał absolutnie żadnych praw do dodatkowych środków finansowych w ramach świadczenia postojowego. Teraz może on otrzymać pieniądze, gdy jest objęty ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu, ale tylko wówczas, gdy jednocześnie odprowadza składki z działalności gospodarczej i z pracy na etacie.

Kiedy odprowadza się składki z dwóch tytułów?

Do wskazanej wyżej sytuacji może dojść wtedy, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, a jednocześnie pracuje na niepełnym etacie i otrzymuje pensję niższą niż minimalna. Zmiana, wprowadzona tarczą 4.0 objęła zatem dość wąską grupę osób, uzyskującą przychody z dwóch tytułów. Nie zliberalizowano przepisów zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, którzy chcieli większych korzyści.

Świadczenie postojowe a umowy cywilnoprawne

Na marginesie warto też wskazać, że o świadczenie postojowe mogą wystąpić nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Do tej pory teoretycznie też mieli taką możliwość, ale wniosek musiał złożyć zleceniodawca. Teraz uprawnieniem tym został objęty również zleceniobiorca, który zawarł umowę przed 1 kwietnia 2020 r., nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i w poprzednim miesiącu uzyskać przychód z tej umowy nie wyższy niż 300 procent miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy mają dzisiaj wiele możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej. W gąszczu skomplikowanych przepisów prawnych można się jednak zagubić. Specjaliści Kancelarii Magnet oferują w tym zakresie niezbędną pomoc. Wyjaśnimy wszelkie prawne zawiłości. Zapraszamy do kontaktu.