Zmiany w ustawie o KRS – dane członków zarządu

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wywołała niemały zamęt w środowisku przedsiębiorców. Nowe przepisy zmodyfikowały nie tylko zasady składania sprawozdań finansowych, ale również szereg innych elementów, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Poszerzony został na przykład katalog informacji, jakie należy podać przy rejestrowaniu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co objęły zmiany?

Artykuł 19a

Nowelizacja ustawy o KRS zmodyfikowała między innymi art. 19a. Zgodnie z tą regulacją od 15 marca 2018 r. Krajowy Rejestr Sądowy zbiera nie tylko standardowe informacje o osobach reprezentujących spółkę, czyli imiona, nazwiska, numery PESEL, a także zgody na powołanie, ale również ich adresy do doręczeń. W uzasadnieniu nowelizacji wskazano, że zmiana ta ułatwi sądom kontakt z poszczególnymi podmiotami. Ten element bowiem dotychczas sprawiał wiele trudności. Oczywiście sądy zapewniają, że informacje o adresach do doręczeń nie będą dostępne w aktach rejestrowych, ani w żadnym innym, ogólnie dostępnym miejscu. Widoczne będą one jedynie w sądowych systemach teleinformatycznych.

Obowiązek podania adresów również dla wpisanych podmiotów?

W tym kontekście należałoby się natomiast zastanowić, czy obowiązek sformułowany w art. 19a będzie dotyczył również podmiotów, które już zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego czy wyłącznie tych, składających wnioski po 15 marca 2018 r. Niestety adresy do doręczeń będą musiały podać także podmioty już wpisane do rejestru. Ustawodawca wyznaczył im na to 18 miesięcy od daty wejścia w życie nowych przepisów (a zatem datą graniczną jest połowa września 2019 r.). Dodatkowo, obowiązek zaktualizuje się po stronie tych przedsiębiorstw, w których zmieniła się osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu albo zmienił się jej adres.

Wiele trudności w związku z nowelizacją

Nowelizacja ustawy o KRS skomplikowała życie przedsiębiorców. Wiele firm nie radzi sobie z realizacją nowych wymogów, a jest ich naprawdę sporo. Specjaliści z Kancelarii Magnet pomagają w przejściu trudnych procedur i dostosowania prowadzonej działalności do nowej rzeczywistości prawnej. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.