Jak skorzystać z estońskiego CIT-u w 2023 roku?

W naszym poprzednim artykule wspominaliśmy o tym, że zainteresowanie estońskim CIT-em wśród przedsiębiorców dynamicznie rośnie. Coraz więcej spółek decyduje się właśnie na tę formę opodatkowania. Niewątpliwie niesie ona za sobą wiele korzyści. Jak zatem skorzystać z estońskiego CIT-u w 2023 roku?

Kiedy należy przejść na estoński CIT?

Tak jak wskazywaliśmy wcześniej – co do zasady decyzja o przejściu na estoński CIT powinna zostać podjęta do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym dochody mają być opodatkowane ryczałtem. Tym, którzy nie zdążyli dokonać tej czynności w terminie ustawodawca pozostawił jednak pewną furtkę. Decyzję można podjąć także w trakcie trwania roku obrotowego. Należy jednak przygotować się na dodatkowe, związane z tym obowiązki. Trzeba bowiem zamknąć księgi rachunkowe wraz z końcem okresu opodatkowanego w inny sposób niż estońskim CIT-em oraz sporządzić za dotychczasowy okres sprawozdanie finansowe, które na standardowych zasadach może także podlegać badaniu przez biegłego rewidenta.

Jakie wymogi należy spełnić?

Spółki decydujące się obecnie na przejście na estoński CIT muszą spełnić dwa warunki. Po pierwsze ich wspólnikami muszą być osoby fizyczne. Po drugie natomiast takie firmy muszą osiągnąć minimalny poziom zatrudnienia – docelowo są to 3 osoby. Przy czym przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający swoją działalność mają aż 4 lata na spełnienie tego warunku. Od 2023 r. wymóg zatrudnienia zostaje natomiast spełniony nie tylko w odniesieniu do osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Dopuszczalne są także inne rodzaje umów łączących poszczególne osoby ze spółką. Jak zatem widać barier jest niewiele, a estoński CIT może przynieść naprawdę duże korzyści.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Warto podkreślić także, że najnowsze modyfikacje przepisów dotyczących estońskiego CIT-u uregulowany też kilka innych, problematycznych dla przedsiębiorców kwestii. Doprecyzowano bowiem termin zawiadomienia organu podatkowego o przejściu na estoński CIT. Wskazano, że zobowiązanie podatkowe będzie powstawać zawsze do końca I kwartału kolejnego roku podatkowego. Poza tym zmieniono zasady kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei zobowiązanie podatkowe z tytułu korekty wstępnej będzie od 2023 r. wygasać po czterech latach podatkowych.

Jakie są stawki estońskiego CIT-u?

Teoretycznie stawka estońskiego CIT-u jest wyższa niż tego standardowego. Wynosi ona bowiem 10 procent w odniesieniu do małych podatników CIT oraz 20 procent w przypadku pozostałych. Podkreślenia wymaga jednak to, że podatnicy estońskiego CIT-u podatek od otrzymanej dywidendy zapłacą jedynie od części wypłaconego zysku. Mali podatnicy pomniejszą go bowiem o 90 procent podatku zapłaconego przez spółkę. Pozostali natomiast o 70 procent podatku zapłaconego przez spółkę. W praktyce zatem faktyczne obciążenie podatkowe wyniesie odpowiednio 20 lub 25 procent, a w odniesieniu do CIT na zasadach ogólnych aż 26 lub 34 procent.

Jakie jeszcze uproszczenia oferuje estoński CIT?

Dodatkowo estoński CIT ma charakter ryczałtu, a zatem za nim idą pewne księgowe uproszczenia. Spółka nie musi składać deklaracji podatkowych i odprowadzać zaliczek a podatek, prowadzić rachunkowości podatkowej, ustalać kosztów uzyskania przychodu oraz odpisów amortyzacyjnych. Wspólnicy w praktyce sami także decydują o tym, kiedy zapłacą podatek. Mogą w danym momencie postawić na rozwój firmy i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku, a nie na własny zysk, co generowałoby obowiązek podatkowy.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu sprawozdania finansowego po przejściu na estoński CIT albo Twoją spółkę obejmuje obowiązek badania sprawozdania finansowego, jesteśmy do Twoich usług. Oferujemy szereg usług atestacyjnych, określanych mianem audytu. Proponujemy też kompleksowe wsparcie dla biur rachunkowych w wykonywaniu ich codziennych obowiązków oraz rozwiązywania problemów powstałych na gruncie ustaw podatkowych. Zapraszamy do kontaktu.