Wycena przedsiębiorstw i innych aktywów

Wyceń swoje przedsiębiorstwo lub inne aktywa, jeżeli:

  • jesteś właścicielem firmy i przygotowujesz się do sprzedaży udziałów,
  • chcesz wnieść swoje przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część do innej jednostki,
  • jesteś inwestorem, który chce podjąć właściwe decyzje, opierając je na faktycznej wartości przedsiębiorstwa,
  • chcesz poznać faktyczną wartość swoich aktywów rzeczowych czy wartości niematerialnych i prawnych.

W tej dziedzinie pomogą Ci nasi eksperci  i specjaliści, którzy przygotują raport z wyceny i doradzą jak bezpiecznie i korzystnie przeprowadzić transakcję od strony księgowej i podatkowej.

Usługi realizowane w tym obszarze to:

– wyceny przedsiębiorstw oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP),

– wyceny praw i obowiązków, udziałów i akcji (np. na potrzeby określenia parytetu ich wymiany w procesach łączenia spółek
lub na potrzeby przymusowego wykupu akcji),

– wyceny aktywów niematerialnych np. wyceny marek, znaków towarowych, know how, patentów, relacji z klientem,

– testy na utratę wartości aktywów.