Rejestry działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych już obowiązują – cz. I

Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych stały się działalnościami regulowanymi. W związku z tym podlegają one wpisowi do specjalnych rejestrów, które właśnie zostały utworzone. Kto konkretnie jest do tego zobowiązany? Jak zrobić to poprawnie? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Działalność w zakresie usług wirtualnych

Zarówno rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów, jak i rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych od 31 października 2021 r. jest prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Do dokonania wpisu w drugim z nich zobowiązani są natomiast przedsiębiorcy prowadzący tak zwaną działalność w zakresie walut wirtualnych. Chodzi zatem o wymianę pomiędzy walutami i środkami płatniczymi, wymianę pomiędzy walutami wirtualnymi. Jednocześnie w katalogu tym uwzględniono pośrednictwo w wymianach, o których mowa wcześniej, a także prowadzenie rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Działalność na rzecz spółek lub trustów

Z kolei do dokonania wpisu w pierwszym z nich zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy świadczący określone usługi. W ich katalogu wymienione są chociażby usługi polegające na tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Innymi usługami jest zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Może to być także działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, a także działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Jak zgłosić działalność do rejestru?

Osoby zobowiązane do dokonania wpisu w rejestrach muszą złożyć stosowny wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Można to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Organ dokonuje wpisu w terminie 14 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganym oświadczeniem. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność w dniu wejścia w życie nowych przepisów powinni uzyskać wpis do 30 kwietnia 2022 r. Osoby, które później rozpoczną działalność powinny natomiast dopełnić tej formalności jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności. Oczywiście specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w przepisach. Udzielamy naszym klientom niezbędnej pomocy w realizacji nowych, ustawowych obowiązków. Świadczymy też kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe. Zapraszamy do kontaktu.