Due diligence a sytuacja przedsiębiorstwa

Zakup udziałów, akcji, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, przekształcenia, łączenia i podziały przedsiębiorstw oraz inne decyzje inwestycyjne wymagają starannego sprawdzenia, w jakiej kondycji znajduje się firma i czy planowany zabieg rzeczywiście się opłaci. Z tej informacji mogą skorzystać zarówno sami przedsiębiorcy, jak i potencjalni inwestorzy. W jaki sposób dokonać tej analizy? Jaka w tym rola biegłego rewidenta? Czym jest due diligence?

Biegły rewident potrzebny nie tylko przy sprawozdaniach finansowych

Chociaż osoba biegłego rewidenta najczęściej kojarzona jest ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, warto wiedzieć, że jego kompetencje sięgają znacznie dalej. W ramach świadczonych usług wykonujemy czynności rewizji finansowej, zajmujemy się szeroko rozumianą atestacją, a także realizujemy usługi pokrewne, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe, prowadzenie postępowań upadłościowych i likwidacyjnych, działalność szkoleniowa i wydawnicza. W obszarze naszej specjalizacji znajduje się również badanie due diligence.

Badanie due diligence

Badanie due diligence wywodzi się z amerykańskiego systemu prawnego i oznacza po prostu należytą staranność. Proces ten stosowany jest przede wszystkim po to, aby skłonić potencjalnych inwestorów do ulokowania swoich pieniędzy w danej firmie, poprzez zawarcie określonej transakcji – zakupu części przedsiębiorstwa, dokonania połączenia firm.

Zakres tego badania zależy od indywidualnych potrzeb i celu Klienta. Przede wszystkim bierzemy jednak pod uwagę aspekty finansowe działalności, czyli weryfikujemy prawidłowość wyceny aktywów i pasywów, identyfikujemy wszelkie zmiany w obrębie aktywów, pasywów, kosztów oraz przychodów, oceniamy rentowność planowanych przedsięwzięć.

Drugim trzonem badania due diligence jest analiza aspektów podatkowych działalności, czyli ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych, identyfikacja ewentualnych zagrożeń w tym zakresie. Sprawdzamy, czy firma działa prawidłowo i czy istnieją perspektywy na jej stabilny rozwój. Niekiedy poszerzamy zakres badania o inne aspekty – handlowe, prawne oraz technologiczne, korzystając niejednokrotnie z pomocy specjalistów, biegłych w tych dziedzinach.

Oczywiście w toku badania dbamy o odpowiednie zabezpieczenie wszelkich poufnych danych przedsiębiorstwa. Zawierana z nami umowa obejmuje wszelkie, niezbędne klauzule, związane z ochroną danych. Procesu due diligence nie należy mylić z audytem, który ma zdecydowanie węższe spektrum, z reguły nie sięga każdego aspektu działalności przedsiębiorstwa.

Korzyści, wynikające z due diligence

Wynik badania due diligence pozwala na otrzymanie kompleksowej, rzetelnej informacji na temat kondycji analizowanego przedsiębiorstwa. Na podstawie tych danych możliwe jest stworzenie strategii działania w obrębie poszczególnych płaszczyzn działalności firmy. W ramach tego między innymi dostosowujemy zasady rachunkowości w przedsiębiorstwie do specyfiki i kondycji firmy, określamy istniejące ryzyka, które w przyszłości mogą negatywnie wpływać na rozwój przedsiębiorstwa lub zaistnieć w momencie sprzedaży/przekształcenia, odpowiednio wyceniamy posiadane przez firmę aktywa, stwierdzamy, co należy zmieć w samym procesie zarządzania firmą i tak dalej. Dzięki due diligence firma ma szansę na wzmocnienie swojego wizerunku, jako godnego zaufania partnera biznesowego.

Skorzystaj z pomocy Kancelarii Magnet

Jako specjaliści w zakresie audytów i przeglądów podatkowych, doradztwa finansowego i podatkowego, szkoleń i warsztatów dla pracowników, wyceny przedsiębiorstw i innych aktywów, kontrolingu, rozumiemy wartość biznesu. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, tworząc ofertę “szytą na miarę”, dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu!