Wycena znaku towarowego

O wartości przedsiębiorstwa decyduje wiele elementów. W ramach tego wycenie podlegają nie tylko aktywa rzeczowe takie jak nieruchomości, urządzenia biurowe i zapasy, ale również wartości niematerialne, takie jak chociażby znak towarowy. Na czym polega taka wycena? Jak poprawnie wycenić znak towarowy? Czym jest znak towarowy? Znak towarowy jest pojęciem bezpośrednio związanym z wizerunkiem firmy. Nie…