analiza benchmarkowa

Jak poprawnie sporządzić analizę benchmarkową?

W poprzednim artykule przybliżyliśmy mechanizm analizy benchmarkowej – czym jest, kogo dotyczy ten obowiązek, jak się do niego przygotować. Instytucja ta wywołała bowiem wiele zamieszania, a kolejne zmiany w tym zakresie wprawiają przedsiębiorców w zakłopotanie. W tym artykule przyjrzymy się natomiast kwestii poprawnego sporządzenia analizy benchmarkowej w odniesieniu do stanów faktycznych z 2017 i 2018…

Co należy wiedzieć o analizie benchmarkowej?

Od 1 stycznia 2017 r. w polskim systemie prawnym zaczęły obowiązywać przepisy, które nałożyły na niektórych podatników obowiązek przygotowania analizy danych porównawczych (tzw. benchmark) dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Jak przez ostatnie dwa lata zmieniło się życie przedsiębiorców? Co zakładają przepisy odnoszące się do stanów faktycznych z 2017 i 2018 r.? Zmiany w prawie Obowiązek…

W jakich sytuacjach badanie sprawozdania założycieli nie jest konieczne?

Przedsiębiorcy, w ramach posiadanych obowiązków, muszą mierzyć się nie tylko ze sporządzaniem i składaniem rocznych sprawozdań finansowych, ale niekiedy również sprawozdań założycieli. Taki wymóg znajduje się bowiem w przepisach ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Kiedy należy składać takie sprawozdanie, a kiedy przedsiębiorcy podlegają wyłączeniu? Kiedy biegły rewident bada sprawozdanie założycieli?…

Składanie sprawozdań finansowych przez podatników CIT

Od 1 października 2018 r. obowiązują zupełnie nowe zasady składania sprawozdań finansowych. Teraz wszystko odbywa się drogą elektroniczną, poprzez specjalny system teleinformatyczny, udostępniony przez Ministra Sprawiedliwości. Zasada jest teoretycznie prosta, a jednak nieustannie rodzi wiele wątpliwości i problemów. Kłopoty pojawiają się chociażby w odniesieniu do składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Jak zrobić to poprawnie?…

Jak podpisać e-sprawozdanie?

Od 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe spółki składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Nowy obowiązek spowodował wiele problemów natury technicznej, które do dzisiejszego dnia nie zostały skutecznie rozwiązane. Dlaczego przedsiębiorcy nie mogą skutecznie złożyć sprawozdania? Kto podpisuje sprawozdanie finansowe? Trudności, związane ze składaniem rocznego sprawozdania finansowego opierają się w szczególności na kwestii podpisu. Zgodnie…