Miesiąc: czerwiec 2019

Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową

Metoda księgowa to jedna z bardziej popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa. Co należy o niej wiedzieć? Na czym polega? Czy istnieją jakieś modyfikacje tej metody? Czym są metody majątkowe? Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa należy

Czytaj więcej »

Jak wybrać spółki do porównań?

Metoda porównawcza nazywana jest inaczej metodą mnożnikową albo metodą rynkową. To popularny i często stosowany sposób wyceny przedsiębiorstwa. Bazuje ona na porównaniu wyników ekonomiczno-finansowych, osiąganych przez wyceniane przedsiębiorstwo z innymi, uzyskiwanymi

Czytaj więcej »
Bez kategorii

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Jedną z popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa jest również metoda porównawcza, która występuje w postaci metody mnożników rynkowych lub metody porównawczych transakcji, w oparciu o założenie, że wartość przedsiębiorstwa najlepiej zweryfikuje rynek

Czytaj więcej »