Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową

Metoda księgowa to jedna z bardziej popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa. Co należy o niej wiedzieć? Na czym polega? Czy istnieją jakieś modyfikacje tej metody? Czym są metody majątkowe? Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa należy do grupy metod majątkowych. Opierają się one na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa wyraża się w składnikach jego majątku. Inaczej mówiąc, przedsiębiorstwo jest…

Jak wybrać spółki do porównań?

Metoda porównawcza nazywana jest inaczej metodą mnożnikową albo metodą rynkową. To popularny i często stosowany sposób wyceny przedsiębiorstwa. Bazuje ona na porównaniu wyników ekonomiczno-finansowych, osiąganych przez wyceniane przedsiębiorstwo z innymi, uzyskiwanymi przez porównywalne spółki. Kluczową kwestią w tym zakresie jest natomiast dobór odpowiednich danych do porównań. Należy stawiać na jakość, a nie na ilość Jakość…

E-sprawozdania – zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Wielkimi krokami zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego dla przedsiębiorców, którzy zakończyli rok obrotowy 31 grudnia 2018 r. Przedsiębiorcy powinni zrealizować ten obowiązek nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, a zatem do dnia 30 czerwca 2019 r., który w tym roku wypada w niedzielę. W związku z powyższym przypominamy najważniejsze…

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Jedną z popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa jest również metoda porównawcza, która występuje w postaci metody mnożników rynkowych lub metody porównawczych transakcji, w oparciu o założenie, że wartość przedsiębiorstwa najlepiej zweryfikuje rynek –papierów wartościowych lub prywatnych transakcji. Jej częste stosowanie wynika przede wszystkim ze stosunkowo jasnych i niewymagających reguł, które nią rządzą. Jak wycenić wartość przedsiębiorstwa…